Rygge og Råde Røde Kors

Rygge og Råde Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Everksveien 9., 1640 RÅDE
E-post
mlervol@online.no
Leder
Anders Lervold
Nestleder
Aina Henriksen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Røde Kors Ungdom