Rygge og Råde Røde Kors

Rygge og Råde Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Everksveien 9., 1640 RÅDE
E-post
anders.lervold@gtravel.no

Her finner du oss på vår Facebook-side

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Røde Kors Ungdom

Nettverksarbeid

Ferie for alle Østlandet

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x