Rygge og Råde Røde Kors

Rygge og Råde Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Everksveien 9., 1640 RÅDE
Telefon
97527362
E-post
anders.lervold@gtravel.no
Leder
Anders Marentius Lervold
Nestleder
Aina Henriksen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Introduksjon til Røde Kors

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Røde Kors Ungdom