Stavanger Røde Kors

Røde Kors arbeider etter mandatet om å avdekke, hindre og lindre nød. Stavanger Røde Kors har ca. 3200 medlemmer og ca. 1000 frivillige som bidrar til dette.

Adresse
Thiisabakken 3, 4010 STAVANGER
Telefon
51523850
E-post
stavanger@redcross.no
Leder
Tor Vestlie
Nestleder
Arild Røksund

Info for nye frivillige

Kursoversikt

Les om aktuelle saker i Stavanger her

Les mer om oss her

Kontakt oss

Flerkultur

EVA

Norsktrening

Internasjonal kvinnecafé

Flyktningguide

Walk and Talk

Oppvekst

Gatemegling

Leksehjelp

Barnas Røde Kors

Røde Kors Ungdom

Ferie for alle

Samværstjenesten

Sosial integrering

Besøkstjeneste

Vitnestøtte

Visitor

Nettverk etter soning

Hjelpekorps

Hjelpekorpset Stavanger

Beredskapsvakt

Kursholder

Kursholder