henry leikanger barnehage

Leikanger Røde Kors

Leikanger Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktivitetar. Bildet er frå førstehjelpsopplæring med Henry i Nybø barnehage.

Adresse
Ohnstadhaugen 9, 6863 LEIKANGER
Telefon
958 00 153
E-post
khgrepstad@gmail.com
Leder
Knut Henning Grepstad

Hjelpekorps

Omsorg

Flyktningguide