Leikanger Røde Kors

Leikanger Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktivitetar. Bildet er frå førstehjelpsopplæring med Henry i Nybø barnehage.

Adresse
Leitevegen 41, 6863 LEIKANGER
Telefon
481 52 638
E-post
sisselespe@gmail.com

Hjelpekorps

Omsorg

Flyktningguide