Trondheim Røde Kors

Trondheim Røde Kors

Med over 1000 frivillige og flere enn 20 aktiviteter er vi til stede for andre mennesker og sårbare grupper i byen vår.

Adresse
Nardovn. 4 B, 7032 TRONDHEIM
Telefon
73949300
E-post
post@trondheim-redcross.no
Leder
Gunnar Halstadtrø
Nestleder
Morten Helgesen Busch
Aktiviteter i Trondheim Røde Kors

Akuttovernatting for fattige tilreisende

Barn på krisesenter

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Døråpner

Hjelpekorps

Flyktningguide

Vennefamilie for enslige mindreårige flyktninger

Integrering og mangfold

Leksehjelp og studierom

Fellesverket - aktivitetshus for ungdom

Røde Kors Ungdom

Visitor i fengsel

Nettverk etter soning

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x