Birtavarre Røde Kors

Birtavarre Røde Kors trenger flere frivillige til å dekke mange oppgaver i lokalsamfunnet.

Adresse
Nyvollvn. 1, 9147 BIRTAVARRE
E-post
frivillig.kafjord@nordtroms.net
Leder
Liv Hestdal
Nestleder
Hermund Dalvik

Her finner du Birtavarre Røde Kors Bassenget på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Røde Kors Bassenget

Røde Kors treningssenter

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x