Info til nye frivillige i Tromsø Røde Kors

Hva innebærer det å være frivillig i Tromsø Røde Kors? Hvor kan jeg få mer info om aktiviteter? Hvilke kurs kreves? Her viser vi deg gangen i det å bli frivillig hos oss.

Bli frivillig

For å bli frivillig i Tromsø Røde Kors ønsker vi at du først melder deg som frivillig på vår hjemmeside. Vi vil da ta kontakt med deg på mail og invitere deg til førstkommende informasjonsmøte.

Informasjonsmøter

På informasjonsmøtene vil det være generell informasjon om Tromsø Røde Kors, om hvordan organisasjonen er bygget opp, og mer spesifikk informasjon om de forskjellige aktivitetene vi har og hvilke kurs du behøver. Her kan du også stille de spørsmål du har knyttet til den aktiviteten du ønsker å være frivillig i.

Etter infomøtet vil du bli kontaktet av en ansatt eller frivillig for en samtale.

Her finner du mer informasjon om våre infomøter og tidspunkter for disse.

Kurs

Når du har deltatt på et infomøte eller vært i kontakt med en ansatt/ frivillig om oppstart i aktivitet så er det tid for å melde seg på våre obligatoriske kurs for nye frivillige.

Her finner du mer info om kurs.

Velkommen som ny frivillig

Når du har gått gjennom disse stegene: meldt deg som frivillig, deltatt på infomøte og/ eller startet på kursrekken, samt vært i kontakt med en ansatt eller frivillig så er du i gang.

Takk for at du valgte å bruke av din tid som frivillig i Røde Kors! Det setter vi stor pris på.

Har du spørsmål om det å bli frivillig?

Kontakt Maria Birkely: maria.birkely@redcross.no. Tel: 94 97 04 60