Info til nye frivillige Tromsø

Hva innebærer det å være frivillig i Tromsø Røde Kors? Hvilke kurs kreves? Her får du en oversikt over kommende infomøter og kurs.

Informasjonsmøter høst 2017:

På informasjonsmøtene vil det være generell informasjon om Tromsø Røde Kors, om hvordan organisasjonen er bygget opp, og mer spesifikk informasjon om de forskjellige aktivitetene vi har og hvilke kurs du behøver. Her kan du også stille de spørsmål du har knyttet til den aktiviteten du ønsker å være frivillig i.

Tid

Vi setter opp nye informasjonsmøter til høsten 2017. Mer informasjon om tidspunkt legges ut på denne siden nærmere sommeren.
Møtene settes opp på Røde Kors huset i Jonas Lies gate 31.

Sted

Røde Kors-huset i Tromsø, Jonas Lies gate 31

Påmelding

Det er en fordel om du registrerer deg som frivillig på hjemmesiden vår før møtet ("Bli Frivillig"). Dette gjør arbeidet vårt lettere når vi skal følge deg opp.

Spørsmål knyttet til infomøtene?

Kontakt Maria Birkely: maria.birkely@redcross.no. Tel: 94 97 04 60

Grunnkurs for nye frivillige

Vi ønsker at du først deltar på infomøtet før du melder deg på kurs, hvis ikke annet er avtalt.

Introduksjon til Røde Kors

Kan tas på nett. Logg deg inn her!

Norsk Grunnkurs Førstehjelp

Frivillige i Hjelpekorpset trenger ikke dette kurset da innholdet dekkes av andre kurs.

23. april kl. 10-16. Meld deg på her!

25. OG 27. april kl. 18-21 (to deler). Avlyst.

Psykososial Førstehjelp

22. april kl. 13-16. Meld deg på her!

24. april kl. 18-21. Meld deg på her!

Det vil bli satt opp nye kurs høsten 2017.

Spørsmål knyttet til kursene?

Kontakt Sunniva Johansen: sunniva.johansen@redcross.no. Tel:  91 86 28 43

Sted

Røde Kors-huset i Tromsø, Jonas Lies gate 31