Info til nye frivillige Tromsø

Hva innebærer det å være frivillig i Tromsø Røde Kors? Hvilke kurs kreves? Her får du en oversikt over kommende infomøter og kurs.

Informasjonsmøter vinter/ vår 2017:

Onsdag 25. januar kl 18-20 

Tirsdag 31. januar kl 18-20

Mandag 3. april kl 18-20

Onsdag 5. april kl 18-20

På informasjonsmøtene vil det være generell informasjon om Tromsø Røde Kors, om hvordan organisasjonen er bygget opp, og mer spesifikk informasjon om de forskjellige aktivitetene vi har.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke på linken til det aktuelle møtet.
Det er også en fordel om du registrerer deg som frivillig på hjemmesiden vår før møtet ("Bli Frivillig"). Dette gjør arbeidet vårt litt lettere når vi skal følge deg opp.
Les mer om Tromsø Røde Kors og vårt aktivitetstilbud på våre hjemmesider.

Spørsmål knyttet til infomøtene?

Kontakt Maria Birkely: maria.birkely@redcross.no. Mobil: 94970460

Grunnkurs for nye frivillige

Vi ønsker at du først deltar på infomøtet før du melder deg på kurs, hvis ikke annet er avtalt.

Introduksjon til Røde Kors

2. november kl. 18-21. (avsluttet)

Norsk Grunnkurs Førstehjelp

19. november kl. 10-16. (avsluttet)

ENGLISH Basic Course First Aid 
8th AND 10th of November
18-21 both days. 

Psykososial Førstehjelp

14. november kl. 18-21. (avsluttet)

23. november kl. 18-21. (avsluttet)

Spørsmål knyttet til kursene?

Kontakt Sunniva Johansen: sunniva.johansen@redcross.no. Mobil:  91862843

Sted: Jonas Lies gate 31 (Røde Kors huset i Tromsø)