Kvinesdal

Kvinesdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom aktiviteter for ungdom, eldre, flyktninger og beredskap.

Adresse
Postboks 30, 4480 KVINESDAL
Telefon
41479412
E-post
maryannpieterjonkman@gmail.com

Her finner du oss på vår Facebook-side

Fritidsklubben - Røde Kors Ungdom

Barnas Røde Kors

Besøkstjeneste

Flyktningguide

Leksehjelp og norsktrening

Mangfold på Gullestad gård

Kriseberedskap - Håpets hus