Kvinesdal

Kvinesdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 30, 4480 KVINESDAL
Telefon
41479412
E-post
maryannpieterjonkman@gmail.com
Leder
Mary Ann Jonkman

Her finner du oss på vår Facebook-side

Leksehjelp

Flyktningguide

Besøksvenn

Håpets hus

Hjelpekorps

Røde Kors Ungdom