Kvinesdal Røde Kors

Kvinesdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom aktiviteter for ungdom, eldre, flyktninger og beredskap.

Adresse
Postboks 30, 4480 KVINESDAL
Nestleder
John Høyland

Her finner du oss på vår Facebook-side

Kontakt:

Christian Lind

Tlf. 928 11 980

e-post: christian.lind@redcross.no

Fritidsklubben - Røde Kors Ungdom

Barnas Røde Kors

Besøkstjeneste

Flyktningguide

Leksehjelp

Mangfold på Gullestad gård

Kriseberedskap - Håpets hus

Norsktrening