Kvinesdal Røde Kors

Kvinesdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom aktiviteter for ungdom, eldre, flyktninger og beredskap.

Adresse
Postboks 30, 4480 KVINESDAL

Her finner du oss på vår Facebook-side

Kontakt:

Christian Lind

Tlf. 928 11 980

e-post: christian.lind@redcross.no

Fritidsklubben - Røde Kors Ungdom

Barnas Røde Kors

Besøkstjeneste

Flyktningguide

Leksehjelp

Mangfold på Gullestad gård

Kriseberedskap - Håpets hus

Norsktrening