Besøksvenner

Lygna

Lygna Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Grostøl, 4596 EIKEN
Telefon
92220629
E-post
kongegrostol@hotmail.no
Leder
Karl Grostøl
Nestleder
Gro Belinda Åvesland Lund Lund

Her finner du oss på vår Facebook-side

Beredskapsvakt

Bingo

Besøksvenn