Lygna Røde Kors

Lygna Røde Kors har Besøkstjeneste, Beredskapsvakter og arrangerer Bingo hver uke. Vi jobber med å etablere Barnas Røde Kors BARK.

Adresse
Eikenveien 278, 4596 EIKEN
Telefon
99405611
E-post
kristin@amento.no

Vi er en del av den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne bevegelsen, som er verdens største frivillige humanitære hjelpeorganisasjon. Lygna Røde Kors har Besøkstjeneste, Beredskapsvakter og arrangerer Bingo hver uke. Du kan engasjere deg som frivillig i Beredskapen, som beredskapsvakt. I besøkstjenesten kan du engasjere deg for beboerne på Bu og Omsorgsenteret. Bingoen trenger også flere frivillige.
Besøk vår facebookside.

 

Beredskapsvakt

Bingo

BARK: Barnas røde kors

Besøksvenn