Mandal

Mandal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
oksevollveien 1, 4514 MANDAL
Telefon
91339888
E-post
brede.pedersen@egeland.no

Her finner du Mandal Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Her finner du Mandal Røde Kors RØFF Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Mangfold i Mandal

RØFF

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x