Vennesla Røde Kors

Vennesla Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Koldalsvn. 10 Boks 190, 4703 VENNESLA
Telefon
48120418
E-post
terjesvendsen1@gmail.com
Leder
John Terje Svendsen
Nestleder
Gunn Mari Andersen

Her finner du Vennesla Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Sanitetsvakt

RØFF