Vennesla

Vennesla Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Koldalsvn. 10 Boks 190, 4703 VENNESLA
Telefon
48120418
E-post
vennesla@varkh.no
Leder
Jon Terje Svendsen
Leder
Tor Arne Finnestad
Nestleder
Rolf Harald Yttervik
Nestleder
Jon Terje Svendsen

Her finner du Vennesla Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Sanitetsvakt

RØFF