rode-kors-arv-testamentet-eldre-dame-1600x640

Spørsmål og svar om arv og testament

Her ser du noen av de vanligste spørsmålene vi får om arv og testament.

Hvorfor bør jeg skrive testament?

Et testament sikrer at arven etter deg blir slik du ønsker. Dersom du skriver testament, kan du selv, med noen få unntak, bestemme hvem som skal arve deg. Unntakene det er snakk om, er arv til livsarvinger, ektefelle eller samboer med arverett. Alt som ikke kommer inn under dette, kan du fritt disponere over i et testament.

Er du ugift og uten livsarvinger, kan du i et testament fordele hele arven slik du vil.

Hvordan skriver jeg et testament?

Vi har laget en brosjyre som forklarer hvordan du går frem. Ta kontakt med oss, så sender vi den til deg.

Vi arrangerer også jevnlig informasjonsmøter om arv og testament sammen med andre ideelle organisasjoner. På møtene kan du lære mer om arveregler, hvordan et testament bør se ut og hvem som kan arve deg. Møtene arrangeres forskjellige steder i landet. 

Jeg vurderer å skrive testament og tilgodese Røde Kors. Kan dere hjelpe meg?

Ja, det kan vi. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Hvis du etter samtalen ønsker å gi en testamentarisk gave til oss, kan vi hjelpe deg med gratis advokathjelp.

Kan jeg gi arv til en spesiell Røde Kors-aktivitet/et spesielt formål?

Ja, det kan du. Men husk at det ikke er sikkert at aktiviteten fortsatt finnes ved din bortgang og da arven skal fordeles. Humanitære situasjoner og behov kan også endre seg. Vi anbefaler derfor at det settes inn et alternativt formål i testamentet. 

Trenger jeg advokathjelp for å skrive testament?

Nei, du kan sette opp ditt eget testament. Hvis du er gift eller har livsarvinger, begrenses din handlingsfrihet noe, og du må sørge for at formkravene er oppfylt. Her kan du lese våre tips til testamentskriving. Det kan ofte være greit å la en advokat se over testamentet ditt, slik at du er sikker på at det er juridisk riktig og at arven blir slik du ønsker.

Dersom du ønsker å testamentere til Røde Kors, kan vi hjelpe deg med gratis advokathjelp. Ta kontakt med Siri Antonsen, ansvarlig for arv og testamentariske gaver, så hjelper hun deg videre. 

Vi har også laget en brosjyre om testamentskriving og fordeling av arv som kan være nyttig. Ta kontakt med Siri, så får du den tilsendt.

Hva er en testamentsfullbyrder og hvordan får jeg dette?

En testamentsfullbyrders oppgave er å ta hånd om det praktiske i forbindelse med et arveoppgjør, og sørge for at dine ønsker nedskrevet i testamentet blir oppfylt. Du kan i testamentet oppgi hvem du ønsker skal ta seg av dette arbeidet eller så kan det bestemmes av arvingene.

Dersom Røde Kors er en av hovedarvingene, kan vi påta oss dette ansvaret. Her kan du lese mer om gangen i et arveoppgjør.

Hvordan bør jeg oppbevare testamentet?

Vi anbefaler å oppbevare testamentet hos din lokale tingrett. Den dagen du går bort, vil tingretten få beskjed og varsle dine arvinger i henhold til testamentet. Denne ordningen sikrer at testamentet ditt blir funnet, og at dine ønsker blir oppfylt slik det er beskrevet i testamentet.

Dersom Røde Kors er tilgodesett og du har benyttet deg av vår advokattjeneste, kan advokaten hjelpe deg med dette.

Har dere noen eksempler på hvordan Røde Kors har brukt arv dere har fått?

Ja, se eksempler på vår informasjonsside om arv og testament.

Jeg rydder i et dødsbo, kan Røde Kors ta imot klær, møbler og løsøre derfra?

Du kan gi klær, sko, tilbehør og tekstiler til Røde Kors ved å bestille henting av mindre mengder eller levere til en av våre innsamlingsbokser for tøy i Oslo-regionen. Du kan også gi direkte til en av våre lokale Røde Kors-butikker som det finnes over tjue av rundt omkring i Norge.

For annet innbo kan du kontakte din lokale Røde Kors-forening for å spørre om de trenger det du har til overs. Dersom det er en Røde Kors-butikk i nærheten av der du bor, kan du også kontakte butikken direkte for å høre om de tar imot donasjoner.

Må mine arvinger betale arveavgift?

Nei. Arveavgiften ble avskaffet i 2014. Mange veldedige organisasjoner, som Røde Kors, er også fritatt dokumentavgift ved arv av fast eiendom.

Har du flere spørsmål? Ta kontakt med Siri:

Portrettbilde av Siri
Siri Antonsen
Ansvarlig arv og testamentariske gaver
E-post
siri.antonsen@redcross.no
Mobil
91621942