Frivillig kraftinnsats

en politimann blir fraktet på en røde kors

Aldri før har det vært registrert flere søk- og redningsoperasjoner i Norge enn i 2021. Stadig oftere kalles Røde Kors-frivillige til innsats. Også 2022 vil kreve ekstra innsats.

Historisk mange oppdrag

I 2021 ble Røde Kors kalt ut på 1773 søk- og redningsaksjoner. Dette er det høyeste antallet vi noen gang har registret. Vi reddet liv når naturkreftene herjer slik som da 11 personer ble hentet fra Skarvassbuhytta i Troms, og vi lette etter demente og mennesker i økt selvmordsfare. Antall aksjoner vitner om en storstilt innsats samtidig som frivillige har bistått med å støtte kommuner i test- og vaksinearbeid. Frivillige har i 2021 kjørt 4 291 ambulanseoppdrag som avlastning for sykehusene, en økning på over 18% fra 2020.

– Våre frivillige har aldri hatt et år med så omfattende aktivitet på så mange ulike områder før. 2021 var et spesielt år da frivillige både lette etter og reddet turgåere, gjennomførte 4000 oppdrag med beredskapsambulanser, bisto under krevende naturhendelser som leirskredet i Gjerdrum og la ned en stor innsats for afghanske flyktninger.

Thor Inge Sveinsvoll, president i Røde Kors

Les også pressemelding om rapporten: 2021 var det travleste året for Røde Kors Hjelpekorps

 

Enorm koronastøtte til kommune

Det laveste estimatet på Røde Kors’ frivilliges pandemiinnsats i løpet av de to siste årene er på 650 000 timer, det høyeste ligger på over 3 100 000 timer. Innsatsen tilsvarer dermed et sted mellom 383 og 1 800 årsverk og mellom 246 og 1.173 MNOK.

Bilde av graf på antall søk- og redningsoppdrag
Tabell viser antall leteaksjoner kategori sårbare grupper

– Våre frivillige har virkelig gjort en massiv jobb i sine nærområder, og har inngått i operativ innsats ved store hendelser over hele landet i tillegg til sine vanlige hjelpekorpsoppdrag.

Thor Inge Sveinsvoll, president i Røde Kors

Frivillige har fraktet pasienter i ambulanse, gitt råd om smittevern og mye mer, hele uken, også på dager som julaften og 17. mai. Røde Kors har beredskapsavtaler med 223 kommuner, og nesten 200 lokalforeninger har bidratt under pandemien på test- og vaksinestasjoner på sykehus, flyplasser og idrettshaller.  

Kritisk behov for bedre lokal klimatilpasning

Da 15 personer i bygda Bødal i Sogn hadde vært isolert og strømløs i fire dager i april var det godt å ha lokale Røde Kors-frivillige i nærheten som fraktet mat inn via båt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kaller 2021 et år fylt av kontraster; tørke, men også flom, jordskred- og sørpeskred. Det ble sendt ut totalt 70 jordskredvarsel, 129 flomvarsel og 22 dager med varsel om styrtregn.

En gruppe hjelpekorps står rett ved et hissig stryk med budrende vann

Tokajeldet i Kvam: I flere dager jobbet letemannskapene fra Røde Kors intenst ved fossen for å finne de tre savnede. Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet

Røde Kors advarer i rapporten Norsk klimatilpasning og beredskap en varslet krise? om at nesten halvparten av norske kommuner ennå ikke har gjennomført faktiske klimatilpasningstiltak. I tillegg viser en ny rapport fra Institutt for Samfunnsforskning at antallet søk- og redningsaksjoner knyttet til naturfarer er ventet å øke raskt.

– All erfaring tilsier at vi har fått og vil få et mer uforutsigbart værbilde i Norge. Det viktigste hver og en av oss kan gjøre er å planlegge for at det uventede kan skje, ikke ta unødvendige sjanser og alltid sørge for å ha med seg både mat og klær for å kunne klare seg til hjelpen kommer hvis man får problemer på tur.

Thor Inge Sveinsvoll, president i Røde Kors

Gjerdrum-skredet

Beredskapsarbeidet i forbindelse med den dypt tragiske Gjerdrum-ulykken preget starten av 2021. Totalt bisto over 400 Røde Kors- frivillige med 8.500 timer. Responsen besto av støtte til nødetatene med 210 trente mannskap, 21 ambulanser, mannskapsbiler og ATV-er, og psykososial førstehjelp på tre evakuert- og pårørendesenter i regi av rundt 200 frivillige.

En kvinne og et barn ser på minneplass for de omkomne i Gjerdrum

30. desember 2021 hold Røde Kors etårsmarkering etter skredkatastrofen i Gjerdrum. 400 Røde Kors- frivillige bisto den første tiden etter skredet med blant annet støtte til nødetatene og psykososial førstehjelp. Foto Stein Teppen/Røde Kors

Mobilisering for afghanske flyktninger

Etter maktovertagelsen i Afghanistan i august bisto Røde Kors- frivillige norske myndigheter med mottak av evakuerte afghanere. Flere steder i landet stilte frivillige opp for å gjøre livet litt lettere for mennesker som på kort tid måtte forlate landet sitt. På nasjonalt ankomstsenter i Råde, på karantenehotell i Sandefjord og på Herøya innkvartering i Porsgrunn ble det blant annet delt ut klær og igangsatt aktiviteter for barna 

Blodgiving og førstehjelp- vårt felles ansvar

Røde Kors rekrutterer over 90 % av alle blodgivere i Norge, og i 2021 var det nesten 26 900 påmeldinger til GiBlod.no. Allikevel mangler Norge rundt 30 000 blodgivere for å ha en tilfredsstillende blodberedskap. Rundt 3 000 personer fikk livreddende kunnskap gjennom førstehjelpskurs i mai 2021, og nytt materiell har gitt flere barnehagebarn førstehjelpsopplæring i løpet av det siste året.