En natt i august 2012 gikk frivillige fra Røde Kors manngard sammen med politiet i Østmarka i Oslo.

Søk og redning

Hjelpekorpsets beredskap strekker seg langt utover patruljering i påskefjellet. Hvert år hjelper vi over 1000 mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur.

Våre medlemmer blir gjerne kalt ut av politiet eller Hovedredningssentralen (HRS) når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer. Ved behov for bistand av helsemessige årsaker, som henteoppdrag med snøscooter, er det AMK-sentralene som rekvirerer assistanse.

Antall redningsaksjoner for Røde Kors er tredoblet de siste ti årene

Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel med personell, førstehjelpsmateriell og redningsutstyr. Over 5000 frivillige i hjelpekorpset har gjennomgått trening og kurs i søk og redning, og er i daglig beredskap.

Hjelpekorpset samarbeider tett med alle aktørene i redningstjenesten, både de offentlige og andre frivillige redningsorganisasjoner.

Vil du bli hjelpekorpser?

1000 aksjoner årlig

Mer ekstremvær og flere naturkatastrofer har satt Norges beredskap på prøve. Antall redningsaksjoner for Røde Kors er tredoblet de siste ti årene, fra 350 aksjoner i 2005 til nærmere 1 000 aksjoner i 2015.

I 2015 rykket hjelpekorpset ut til spesielt mange henteoppdrag. Spesielt på Trolltunga i Hordaland var det svært mange henteoppdrag i 2015. Hele 22 ganger var lokale Røde Kors-frivillige involvert, mot fire ganger året før.

Aktivitetsøkningen for hjelpekorpsene er også knyttet til endringer i værsituasjonen, og det er en tendens at hendelsene de kalles ut til, blir større, mer sammensatte og har lengre varighet.

I samspill med det offentlige

De mange oppdragene årlig krever at vi har mange frivillige som ønsker å hjelpe til, og som kan bruke litt av sin tid på kurs og øvelser. For å kunne reagere raskt og riktig har Røde Kors Hjelpekorps flere øvelser og kurs i året, både sentralt og lokalt, i egen regi og sammen med andre.

Når katastrofen først skjer, er det også viktig at kommunene har oversikt over hva de har tilgjengelig av menneskelige ressurser og utstyr. I mange lokalsamfunn har ikke nødetatene et stort nok apparat for å håndtere situasjonen alene. Da er god beredskap og tett samspill mellom det offentlige og de frivillige redningsorganisasjonene helt avgjørende.

Røde Kors oppfordrer alle kommuner til å tegne samarbeidsavtaler med Røde Kors eller andre lokale frivillige beredskapsorganisasjoner. På den måten får kommunene bedre oversikt over hva Røde Kors og frivilligheten kan bidra med i en nødsituasjon. De involverte vil også lettere finne hverandre når det virkelig gjelder.