Humanitært utsyn 2022 - bider av Røde Kors-aktiviteter i Afghanistan, Libya, Libanon, Myanmar og Etiopia.

Dette er de største humanitære utfordringene i 2022

I snart to år har koronapandemien utfordret hjelpearbeid verden over. Også i 2022 vil pandemien forsterke effekten av klimakrisen, konflikt og fattigdom, og utfordre helsetjenester verden over.

Pandemien og de direkte og indirekte konsekvensene rammer fattige land disproporsjonalt – ikke bare som en kortvarig helsekrise, men også en ødeleggende sosial og økonomisk krise som vil vedvare i 2022.

Nesten 100 millioner mennesker har falt under fattigdomsgrensen. Pandemien kommer på toppen av klimakrisen, matmangel og vedvarende konflikter, og som et resultat har verdens humanitære behov økt.

Til tross for at pandemien har bundet opp ressurser fra annet arbeid, har Røde Kors-bevegelsen jobbet hardt for å begrense skadevirkningene av pandemien, og samtidig opprettholde andre programmer.

Pandemien er ikke over

Så langt har 56 prosent av verdens befolkning fått minst én vaksinedose. I lavinntektsland har bare 7 prosent blitt vaksinert. Bare én prosent av disse igjen er fullvaksinert. Samtidig ser vi at høyinntektsland kan vaksinere befolkningen sin flere ganger.

Til tross for at det er produsert nok vaksiner, er vi langt unna Verdens helseorganisasjons (WHO) hovedmål om å nå 70 prosent av verdens befolkning.

Bekjempelsen av pandemien har krevd store ressurser, og forsterket virkningen av andre kriser verden har stått overfor, som klimakrisen, ekstrem fattigdom, og vedvarende konflikter. 

Les: Vaksinering tar tid og helsetilbud svekkes

Klimakrisen gjør lokalsamfunn fattigere og farligere

Klimakrisen rammer verdens sårbare mennesker først og hardest. Over hele verden har Røde Kors blitt utfordret til å forberede seg på konsekvensene av klimakrisen.

Flom, tørke, jordskred, orkaner rammer oftere, og hardere, enn tidligere.

Stadig flere mennesker mister hus, hjem og jobber til ekstremvær. 2022 vil bli året verden må ta tak for å hindre at klimakrisen kveler lokalsamfunn og driver folk fra hus og hjem.

Les: Klimakrisen gjør lokalsamfunn fattigere og farligere

Ekstrem fattigdom

Ekstrem fattigdom er igjen i vekst. Nesten 100 millioner mennesker har falt under fattigdomsgrensen i løpet av pandemien.

Hver tiende person i verden går sulten til sengs hver kveld.

Mens levekostnadene har vært forholdsvis uforandret i Norge under pandemien, har matprisene økt dramatisk i store deler av verden, og har rammet fattige land disproporsjonalt. Globalt har det vært en eksplosiv prisøkning, med mer enn 30 prosent økning, og prisveksten forventes å fortsette neste år.

Les: Økte matpriser skaper fattigdom og sult

Vedvarende konflikt

Regimeskifte i Afghanistan, politisk og økonomisk kollaps i Libanon, konflikten nord i Etiopia og vedvarende uroligheter i Myanmar kommer til å påvirke innbyggerne i årevis. 

Mens Røde Kors arbeider hardt for å lindre de øyeblikkelige behovene i disse landene, har alle landene nylig opplevd enorme interne omveltninger som sannsynlig er begynnelsen på flere år med usikkerhet. 

Les: De humanitære krisene vedvarer