Hver ettermiddag spar senor Juan sand fra eiendommen sin i Tabasco, Mexico. For fem år siden kollapset huset på stranden. Vis bildetekst
Hver eneste natt spiser havet litt mer av grunnen under huset. Hver eneste morgen forsøker Juan Izqui-erdo å reparere det havet har ødelagt. Foto: Cezar Rodriguez

Klimakrisen gjør lokalsamfunn fattigere og farligere

Mens antallet dødsfall fra naturkatastrofer har gått ned de siste tiårene, går de økonomiske tapene til værs – og rammer de som allerede har minst hardest.

2022 vil bli året verden må ta tak for å hindre at klimakrisen kveler lokalsamfunn og driver folk fra hus og hjem.   

I løpet av de siste femti årene har klimaendringer og hyppigere ekstremvær ført til en femdobling i antall naturkatastrofer. Både forskningen og tall fra FN er tydelige: hetebølgene har blitt flere og varmere, de tropiske stormene flere og mer intense, og flommene langt større og mer destruktive. Og selv om værvarsling og tilgang til rent vann og helsehjelp etter katastrofer redder flere liv nå enn før, mister stadig flere mennesker hus, hjem og jobber til ekstremvær. 

BILDE Honduras Eta
Secundino Orellana fikk huset knust av orkanen Eta, som rammet Honduras. Handle hjemløs i løpet av en natt, etter å ha bodd i huset i over 30 år. (Foto: Johannes Chinchilla/IFRC)

I stormutsatte områder i Asia og Latin-Amerika river vann og vind fra hverandre hus og næringsbygg og sperrer viktige fartsårer til og fra jobb og markeder. I hete- og tørkeutsatte områder i Afrika og Midt-Østen kryper temperaturen for høyt til at man kan jobbe på dagtid, og fisk, buskap og avlinger sliter med å overleve. Og - som man så sommeren 2021 – så sluker skogbranner og flommer stadig oftere hele byer og bygder i Europa, Australia og Nord-Amerika.  

Rammet igjen og igjen 

Klimakrisens økonomiske tap og materielle skader varierer fra sted til sted. Utfallet er det samme: tapte hjem, eiendeler, og inntekter. I mange av de mest utsatte lokalsamfunnene skjer ikke dette bare en gang, men igjen og igjen.  

Bare fire måneder etter at mesteparten av byen Lytton i Canada brant ned i juni 2021, ble de gjenværende innbyggerne rammet av enorme flommer som ødela bebyggelse og isolerte innbyggerne i British Columbia fra resten av landet i flere dager.  

– Manglende klimaenighet er et svik mot de fattigste. Det internasjonale samfunnet har en plikt til å gjøre alt som kan gjøres for å gjøre mennesker og lokalsamfunn i utsatte områder best mulig forberedte på å takle både alvorlige naturkatastrofer og mer omfattende endringer som følge av klimaendringer.

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors

For mange blir belastningen ved å bli boende i katastrofe- og klimautsatte områder til slutt for stor. Evakuering, tap av bosted, og mangel på arbeid tvinger mange til å flytte på seg. I 2020 ble 30,7 millioner mennesker fordrevet fra sine hjem på grunn av katastrofer på verdensbasis. De aller fleste flytter innad i eget land, mange til større byer hvor muligheten for å finne arbeid er større.  

Resultatet for de som blir igjen er ofte enda større sårbarhet, etter hvert som gårdsbruk og arbeidsplasser legges ned og offentlige tjenester nedskaleres. Lokalsamfunnene går inn i kronisk krise og blir avhengige av kreditt, dyre lån, og til slutt nødhjelp for å overleve. 

- Vi reiser ikke hjem fra neste klimatoppmøte uten en løsning 

At de økonomiske tapene og materielle skadene som klimakrisen forårsaker er i ferd med å gjøre stadig flere lokalsamfunn ubeboelige, er ikke nytt for de hardest rammede landene.  

 BILDE_Bangladesh 004
Renska Rani Mandal henter vann i den siste fungerende brønnen i landsbyen. Etter syklonen Yaas, som rammet Bangladesh i sommer, ble alle de andre brønnene i landsbyen Gantigheri oversvømt og forurenset av flomvann. (Foto: Photo: Rafiqul Islam Montu)

Land som Tuvalu, Barbados og Bangladesh – som i lang tid har levd med konsekvensene av stigende hav og stadig hyppigere stormer - har i mange år advart om at verken humanitær bistand eller langsiktig klimaarbeid møter behovene til mennesker som må flytte permanent eller bygge opp livet igjen gang på gang.  

De varsler nå at 2022 må bli året hvor man må finne en løsning for å støtte mennesker og lokalsamfunn som er i ferd med å kveles av klimaendringene. Spørsmålet er hvor mange som vil ha mistet sine hjem og levebrød før man kommer så langt som klimatoppmøtet COP27 i november.