Hjertestarter

Har du tilgang på en hjertestarter så bruk den. Det er ikke farlig å koble til en hjertestarter.