Førstehjelp ved epilepsi og kramper

Krampeanfall kommer ofte uten forvarsel, og kan noen ganger være kraftige og dramatiske. Andre ganger er de mer vage og uten tydelige symptomer.