Førstehjelp ved lynnedslag

Den beste førstehjelpen er å unngå å bli rammet av lynnedslag. Hvis det ikke kan unngås, må man minimere risikoen og være klar til å gi førstehjelp til andre som eventuelt blir rammet.