Førstehjelp ved blødninger og sår

Førstehjelp ved blødninger handler som oftest om å enten rense og dekke til eller å dekke til og få et trykk mot såret. Derfor er førstehjelp ved sårskader også enkelt å utføre.