Røde Kors Hjelpekorps

Tusenvis av frivillige i hele landet jobber for at du og jeg kan ferdes trygt i naturen, i byene og på arrangementer. Hjelpekorpset består av kvinner og menn fra hele landet som stiller opp for deg.