RØFF-leiar står med ryggen til. Ei gruppe ungdom står i halvsirkel og følger med.

RØFF - Røde Kors friluftsliv og førstehjelp

RØFF er et tilbod til ungdom mellom 13 – 17 år som vil drive friluftsliv og lære førstehjelp og redning.

Deltakarane i RØFF får livsviktig kunnskap om førstehjelp og om ferdsel i naturen, slik at dei kan hjelpe vener og familie dersom uhellet skulle vere ute. RØFF skal bidra til meistring og naturopplevingar, i fellesskap og samarbeid med andre.

Kva som skjer i den lokale RØFF-gruppa er mykje opp til deltakarane då RØFF først og fremst drivast av medlemmane sjølv. Det er sjølvsagt vaksne rettleiarar som hjelp til, men ungdommane kan påvirke og bestemme kva RØFF skal vere i sitt lokalmiljø.

Kvinne med kvit Røde Kors vest
– Målet er å vise ungdomane mange ulike måtar å drive friluftsliv på. Vi har prøvd oss på å sove i hengekøye, lavvo, lage bål, hyttetur, vi har vore på rafting og prøvd ekstremsportvarianten og fiske – til dømes. Dette handlar om å tenne ein gnist og prøve å finne ut kva dei likar av friluftsliv, som dei kan halde fram med, seier Monika Lysne, som er leier RØFF i Lærdal Røde Kors.

RØFF i ditt lokallag? 

Kvart RØFF-lag har sine lokale variantar, det avheng litt av dei lokale mogelegheitene og kva ungdomane ønskjer. Felles for alle er at dei er mykje ute i naturen på forskjellig vis, der dei lærer førstehjelp og å ta vare på kvarandre.

I dag finn du dette tilbodet på Nordfjordeid, i Gulen, Lærdal og i Svelgen. Fleire lokalforeiningar i Sogn og Fjordane jobbar med å starte opp RØFF-aktivitet, så finn gjerne lokalforeininga di nedanfor og ta kontakt med dei for å høyre om status.

Veg inn i hjelpekorpset? 

Gjennom utfordringar og oppleving av meistring vil ungdommane lære seg å kunne ta vare på seg sjølv og andre i naturen. Dei vil få minnerike opplevingar og få nyttig lærdom som dei kan ha glede av vidare i livet. 

I RØFF får ein høve til å teste ut ulike metodar for søk og redning. Og kanskje det gjev meirsmak for å gå vidare til hjelpekorpset.

Ungdommar som øver på å bere båre
"Røffarar" på Nordfjordeid øver på å flytte "pasient" i båre.

Vi treng fleire frivillige

Vi treng fleire voksne rettleiarar i RØFF. Vi oppfordrar difor foreldre og andre som kan og vil bidra til å gjere RØFF betre, om å ta kontakt. Det er ein fordel med erfaring med friluftsliv eller idrett, som frivillig i Røde Kors, eller noe anna relevant, men det er ikkje noko krav. Vi treng all slags gode hjelparar.