Sanitetsvakter

I og rundt Bærum er det stor aktivitet med mange Idrettsarrangement, festivaler og konserter. Hjelpekorpset bidrar til økt sikkerhet for deltakere og publikum ved å påta seg sanitetsvakter.

Bærum Røde Kors Hjelpekorps stiller opp på mange arrangementer i og rundt Bærum for å bidra til økt sikkerhet for deltakere og publikum.
Medlemmene er frivillige med interesse for å hjelpe andre i en vanskelig situasjon.

I tjenesten brukes det til dels avansert og kostbart utstyr. Hjelpekorpset er derfor avhengig av en viss godtgjørelse for tjenesten for å være i stand til å vedlikeholde, og å fornye dette utstyret.

Er du interessert i å benytte våre tjenester, kan du ta kontakt med oss på 67 80 61 00.