Hender som holder hverandre

Røde Kors våketjeneste

Røde Kors mener at ingen skal måtte dø alene eller føle på ensomhet i sin aller siste del av livet.

Formålet med Røde Kors våketjeneste er å kunne tilby medmenneskelig nærvær til døende og deres pårørende. I livets siste fase er mennesker på sitt mest sårbare. En hånd å holde i, oppmerksomhet og tilstedeværelse kan gjøre stor forskjell for et døende menneske.

Hva er våketjenesten?

Røde Kors kan tilby tilstedeværelse i tilfeller hvor det ikke finnes pårørende, der hvor pårørende ikke kjenner seg i stand til å våke selv, i turnus med pårørende eller sammen med pårørende for å støtte i en vanskelig tid.

Hvem kan være våker?

De frivillige i Røde Kors våketjeneste gis opplæring er godt kvalifisert for oppgaven og kan utføre de samme oppgavene som pårørende ellers kan være behjelpelig med å være en trygghet og et støttende medmenneske. De frivillige er ikke helsepersonell, ikke pårørende, men de er frivillig i Røde Kors Våketjeneste og skal avlaste og støtte med oppgaver som ikke er av helsefaglig karakter.

Foto av en våker og en døende
Det er trygt å ha en hånd å holde i.

Stort behov

I de lokalforeningene hvor det er tilbud om våketjeneste, er behovet stort. Det er sårt og krevende å miste noen man er glad i, og det er mange som har behov for hjelp den siste tiden med den døende.

Her finner du våketjenesten i Innlandet

Eidskog Røde Kors

Hamar Røde Kors

Lillehammer Røde Kors 

Redalen Røde Kors

Ringsaker Røde Kors

Elverum Røde Kors

Stange Røde Kors

Vang Røde Kors

Furnes og Brumunddal Røde Kors

Røde Kors Våketjeneste faktaark.pdf