Lillehammer Røde Kors

Velkommen til Lillehammer Røde Kors. Vi driver aktiviteter innenfor omsorgsfeltet, migrasjonsfeltet, samt rednings- og beredskapsarbeid i Lillehammer kommune.

Vår frivillighetskoordinator og ansattressurs, Oline Dalen, kan kontaktes på:  Mobil: +47 41 58 00 11 eller Epost: oline.dalen@redcross.no

Dersom du ønsker å bestille snøscootertransport i Lillehammerfjellet kan du kontakte Hjelpekorpsets vakttelefon direkte. Mobil: +47 92 04 83 11

I tillegg til våre aktiviteter kan vi også tilby utleie av selskapslokale, gruppe- og møterom sentralt i Lillehammer. Adressen vår er Anne Mouruds veg 10 H, 2615 Lillehammer.

Facebook  Instagram Twitter