Aalesund Røde Kors

Aalesund Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Keiser Wilhelmsgt. 68, 6003 ÅLESUND
Telefon
70310024
E-post
aalesund@rodekors.org
Leder
Nina Renate Vatnehol
Nestleder
Monica Holten

Velkommen!

I Aalesund Røde Kors har vi aktiviteter innen Barnas Røde Kors, Besøkstjeneste, Røde Kors Ungdom og Hjelpekorps. Mange av våre aktiviteter holdes på Fellesverket. Velkommen som deltaker eller frivillig i Aalesund Røde Kors!

Les om Aalesund Røde Kors

Bestill førstehjelpskurs og sanitetsvakter

Informasjon til nye frivillige og påmelding til informasjonsmøter og kurs

Vil du støtte vårt arbeid?

Leie av Ørskogleiren og Røde Kors huset i Ålesund

Følg oss på facebook

Aktiviteter i Aalesund Røde Kors