Valgkomitéen i Oslo Røde Kors

Valgkomitéens oppgave er å finne de beste kandidatene til Distriktsstyret og Kontrollkomitéen, og å fremme disse under Årsmøtet.

Valgkomitéen kan også bistå andre organer i organisasjonen med panlegging og gjennomføring av valg. Valgkomitéen i Oslo Røde Kors velges av årsmøtet, som normalt finner sted i slutten av april hvert år. Komitéen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Et medlem velges for 2 år.

Valg av kandidater til Distriktsstyret og Kontrollkomitéen

Medlemmene i Distriktsstyret og Kontrollkomitéen velges på årsmøtet. Dette er frivillige verv og de som ønsker å sitte i en av disse organene kan sende en søknad med dette søknadsskjemaet til Valgkomitéen

Søknadsfrist er 1. februar 2022.

Følgende verv er på valg i 2022:

  • Leder - Distriktsstyret
  • 2 medlemmer - Distriktsstyret
  • Varamedlem – Distriktsstyret
  • 2 medlemmer - Kontrollkomité

Valgkomiteen går igjennom alle søknadene og har en samtale med de mest egnede kandidatene. Valgkomiteen fremmer sin innstilling til nye medlemmer på årsmøtet.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteen på mail:

valgkomite@oslo.redcross.no