Valg av kandidater til Distriktsstyret og Kontrollkomitéen

Hvordan velges medlemmer i Oslo Røde Kors sitt Distriktstyre og Kontrollkomité?

Det er ønskelig og viktig at Valgkomiteen og Årsmøtet har flere kandidater å vurdere og velge mellom. I vårt valgbrev kan du lese mer om hvordan man kan stille til gjenvalg, hvordan nye kan stille sitt kanditatur til rådighet eller hvordan man foreslår nye kandidater. 

Les valgbrevet for 2024 her. 

Medlemmene i Distriktsstyret og Kontrollkomitéen velges på årsmøtet. Dette er frivillige verv. De som ønsker å sitte i en av disse organene kan sende en søknad til Valgkomitéen. 

Her kan du lese mer om arbeidet til Distriktsstyret og Kontrollkomitéen

Valgkomiteen går igjennom alle søknadene og har en samtale med de mest egnede kandidatene. Valgkomiteen fremmer sin innstilling til nye medlemmer på årsmøtet.

Oslo Røde Kors gjennomfører neste årsmøte tirsdag 9. april, 2024. 

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteen på mail:

valgkomite@oslo.redcross.no