Valg av kandidater til Distriktsstyret og Kontrollkomitéen

Hvordan velges medlemmer i Oslo Røde Kors sitt Distriktstyre og Kontrollkomité?

Medlemmene i Distriktsstyret og Kontrollkomitéen velges på årsmøtet. Dette er frivillige verv. De som ønsker å sitte i en av disse organene kan sende en søknad til Valgkomitéen. 

Her kan du lese mer om arbeidet til Distriktsstyret og Kontrollkomitéen

Søknadsfrist er første kvartal 2023. Eksakt dato kommer.

Følgende verv er på valg i 2023:

Distriktsstyret

Nestleder
2 medlemmer
1 varamedlem

Kontrollkomiteen

Leder for kontrollkomiteen
1 medlem
1 varamedlem

Valgkomiteen går igjennom alle søknadene og har en samtale med de mest egnede kandidatene. Valgkomiteen fremmer sin innstilling til nye medlemmer på årsmøtet.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteen på mail:

valgkomite@oslo.redcross.no