Notodden Røde Kors

Notodden Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Professor Tronstads gate 10, 3675 NOTODDEN
Telefon
47674919
E-post
rode.kors.notodden@nenett.no
Nestleder
Rita Jonassen
Leder
Anita Milekåsa Hagen

Vakttelefon Hjelpekorps: 91316944

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Notodden Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side