Om oss

Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø. Du kan delta på lokale aktiviteter, som medlem og bli frivillig.

Du trenger ikke være bosatt i samme fylke eller kommune som lokalforeningen ligger, og står fritt til å velge den lokalforeningen du selv ønsker å være aktiv i.