Nedre Eiker Røde Kors

Nedre Eiker Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Hagatjernvn. 33, 3050 MJØNDALEN
E-post
anita.hansen@rodekors.org

Om oss

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Nedre Eiker Flyktningguide's Facebook-side

Barnas Røde Kors

Besøksvenn

Flyktningguide

Hjelpekorps

Omsorg barn og unge (OBU)

Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF)