Langevåg Røde Kors

Langevåg Røde Kors engasjerer frivillighet gjennom omsorg, rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Molværsvn 74, 6030 LANGEVÅG
Telefon
41251573
E-post
lrk@xi.no
Leder
Kjell Tore Løvold
Nestleder
Eilin Sandvik
Aktiviteter i Langevåg Røde Kors

Hjelpekorps

Barnas Røde Kors

Bading i bassenget

Sulasusen - klubb for funksjonshemmede

Åpen barnehage

Besøkstjeneste

Sulasusen - klubb for funksjonshemmede