Spjelkavik Røde Kors

Spjelkavik Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Postboks 8163 Spjelkavik, 6022 ÅLESUND
Telefon
81510041
E-post
spj.rodekors@gmail.com
Leder
Britt-Cecilie Pedersen
Nestleder
Geir Faksvåg

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Spjelkavik Røde Kors

Hjelpekorps