Volda Røde Kors

Volda Røde Kors engasjerer frivillige gjennom aktiviteter innen redning, beredskap og omsorg.

Adresse
Gamle Engesetvn. 7 Postboks 162, 6101 VOLDA
E-post
audun@hoidal.no

Her finner du Volda Røde Kors Facebook-side

Her finner du ekstern nettside til Volda Røde Kors Hjelpekorps

Aktiviteter i Volda Røde Kors

Hjelpekorps

Besøkstjeneste

Røde Kors Ungdom

Beredskapsvakt