Lierne Røde Kors

Lierne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Julesvegen 446, 7884 Nordli
Leder
Elin Danielsen
Nestleder
Kristine Moe Skille

Her finner du Lierne Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

RØFF

Besøksvenn