Lierne Røde Kors

Lierne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
7882 Nordli
Leder
Elin Danielsen
Nestleder
Knut Eide

Her finner du Lierne Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

RØFF

Besøksvenn