Lierne Røde Kors

Lierne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Julesvegen 446, 7884 SØRLI
E-post
elin.danielsen@hotmail.no

Her finner du Lierne Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

RØFF

Besøksvenn