Steinkjer Røde Kors

Steinkjer Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 233, 7725 STEINKJER
Telefon
741-43892
Leder
Aud Marie Gaundal
Nestleder
Kurt Eirik Walwåg

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Steinkjer Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Sanitetsvakt

Førstehjelpskurs

Turgruppa

Vitnestøtte

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Familiekvelder