Dønna Røde Kors

Dønna Røde Kors ble stiftet i 1962 med et ønske om å gjøre en medmenneskelig innsats. I dag har vi aktive frivillige innen omsorgs- og flerkulturaktiviteter.

Aktiviteter i Dønna Røde Kors

Besøksvenn

Flyktningguide