Gjøvik Røde Kors

Gjøvik Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Heimdalsgt. 3, 2821 GJØVIK
Telefon
95864571
E-post
gjovik.rode.kors@gmail.com
Leder
Åsne-Marit H. Pladsen
Nestleder
Jan Olav Grønland

Leder Hjelpekorps: 99 55 13 10

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Gatemegling

Barnehjelpen

Besøksvenn

Internasjonal Kvinnegruppe

Norsktrening

Trim 65+

Besøk til innsatte i fengsel

Vitnestøtte

Gjøvik Røde Kors Ungdom