Eid Røde Kors

Eid Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktivitetar.

Adresse
Postboks 246, 6772 NORDFJORDEID
Telefon
919 19 160
E-post
bergeb@online.no

Her finn du Facebook-sida vår.

Hjelpekorps

Besøksvenn

Internasjonal kafe

Nattevandring