Gjestene på ferieleirane får padle kano i Hauglandsbukta

Ferieleirane

Alle skal få mogelegheit til å ta nokre dagar fri og ha det kjekt saman med andre.

I 2017 skipar Sogn og Fjordane Røde Kors til opphald for familiar som slit økonomisk over tid, og for barn og unge med  særlege behov. Fordi alle skal kunne få oppleve feriekjensla. Les meir om dei ulike tilboda nedanfor.

I dag legg eg vekk sorgene. Eg skal berre stå opp, gå til dekka bord og ete med mine næraste. Så skal eg ut å gjere kjekke ting. Heile dagen. Og himmelen og jorda skal ha sommarkle på, nett som meg.

Abidrashid og Oddvar tek med ungane ut på ridetur med fjordingen.

Ferie for alle veke 26 og veke 28

Barne- og ungdomsleir veke 27

Vinterferie for alle v 8

Påmelding

Frivillig ferievert

Haugland sett frå lufta.

Les reportasje frå Ferie for alle

På Haugland ligg Røde Kors Nordisk United World College (UWC) og Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Haugland ligg eit par kilometer frå Flekke i Fjaler kommune.

Frivillige ferievertar; Emily, Lamin og Torleif.

Det skjer alt mogeleg kjekt på Haugland. Dei frivillige ferievertane og staben ved UWC legg til rette. Det kan vere bading, spel, pil og boge, hest og vogn, såpesklie, tubekøyring, fisking, perling, male t-skjorte, utflukt eller vaffelsteiking. Det er sjølvsagt også råd til å slappe av på brygga og ikkje gjere noko som helst.