Frivillige og ungdommer på Røde Kors sitt Fellesverk

Oslo Røde Kors

Hausmannsgate 23, 0182 Oslo. Telefon sentralbord: 22 05 40 00