Øvelse for hjelpekorps, personer bærer en skadet på båre

CIM: Vårt nye beredskaps- og varslingssystem

Alle hjelpekorps har nå tilgang til det nye varslingssystemet (CIM) og mange har tatt det i bruk.  Prosjektteamet arbeider nå med å rulle ut systemet til resten av organisasjonen.

Opplæringsmateriell

Om CIM

Kjersti Løvik, landsrådsleder for Hjelpekorpset har en videohilsen til alle dere der hjemme, og i felt. Hun er veldig fornøyd med innsatsen!

Kvinne, inne

 

Kort om prosjektet

Norges Røde Kors inngikk 20.12.2019 en avtale med F24 Nordics om anskaffelse av CIM, et helhetlig styringssystem innen bl.a. beredskap, varsling og hendelseshåndtering.

Dagens leverandør av varslingssystemet som mange lokalforeninger bruker, UMS, har sagt opp avtalen vi har med dem fra 30. april. Denne dagen slutter UMS å fungere, og vi har derfor anskaffet et nytt varslingssystem som er under utrulling.

For å lykkes med implementeringen av den nye varslingsløsningen, vil prosjektgruppen ved nasjonalkontoret ha tett dialog med distriktenes beredskapskontakter, samt andre personer som har et overordnet ansvar for distriktenes varsling/mobilisering av frivillige.

Hjelpekorpsene er de som først tar i bruk nytt varslingssystem (CIM)

At våre frivillige ledere kan kalle inn mannskap i hendelser, og at mannskapet kan si fra om de kan komme eller ei, er kritisk for beredskapen vår. Derfor er det satt ned et prosjekt som har fullt fokus på å sikre og tilrettelegge for at hjelpekorpsene i første omgang har det nye varslingssystemet i god tid før 30. april, og kan øve og operasjonalisere fram mot datoen. 

Prosjektgruppen jobber nå på spreng for å tilrettelegge CIM-varsling for hele organisasjonen.

illustrasjon cim app