Samarbeidende redningsaktører

Fagressurser for redningsaktører som samarbeider med Røde Kors

Aksjonsledelse søk og redning (ASOR)

Kurset "Aksjonsledelse søk og redning" har som mål å utdanne kvalifiserte aksjonsledere innen søk og redning. Kurset har hovedvekt på fasen "hurtigsøk" (type 1) basert på Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Lede hurtigsøk etter savnet på land
  • Lede henteoppdrag på land uten spesialiserte redningsteknikker
  • Bidra til gjennomføring av søk pbasert på formell søksplanlegging
  • Kunne enhetlig ledelsesmodell for søk etter savnet på land
  • Samvirke med andre parter innen redningstjenesten på en hensiktsmessig måte

Eksterne deltakere vurderes etter samme kriterier som Røde Kors medlemmer med utgangspunkt i tilsvarende kompetanse dokumentert som kurs og arbeidserfaring. Husk å dokumentere kurs og erfaring innen ledelse, operativt og taktisk arbeid i felt, førstehjelp samt annet du finner relevant for vurdering av opptak til kurset.

Før kurset sendes det ut et arbeidshefte med oppgaver som må besvares med tilfredsstillende resultat for å kunne delta på kurset.

ASOR Nord i Alta

Kurs i Aksjonsledelse søk og redning 20. - 24. mai 2021 er fulltegnet.

ASOR Midt i Levanger

Kurs i Aksjonsledelse søk og redning 1. - 5. september 2021 er fulltegnet.

ASOR Merket

Kurs i Aksjonsledelse søk og redning 15. - 19. september 2021 er fulltegnet.

Fagkurs søk og redning (FSOR)

Kurset "Fagkurs søk og redning" er en videreutdanning etter ASOR og skal gjøre deltakerne i stand til å planlegge, iverksette og lede lengre og mer komplekse aksjoner innen søk og redning, med hovedvekt på formell søksplanlegging (Type 2 og 3 i veileder for søk etter savnet på land). Deltakerne skal kunne beherske type 1 (hurtigsøk) ved kursstart.

Her finner du invitasjon til FSOR - Fagkurs søk og redning, Gardermoen, 10. - 14. november 2021.

Søknadsfrist 8. august 2021.

Dette kurset har eget søknadsskjema som du finner her.

IKAR

IKAR - den internasjonale fjellredningskommisjonen

Nasjonal veileder for redningstjeneste ved snøskredulykker. Se nettsiden til Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)

Skredkort 2020

Skredkortene kan skrives ut som «booklet» fra pdf-format, og tilpasset bruk som hefte (marg og tittel). Kortene har grunnstørrelse A5, men har høy lesbarhet i mindre formater.

Trykket utgave

For sesongen 2020 kan skredkortene bestilles ferdig trykket i A6-format med stålspiral, på ark som tåler vær og vind.

Info Røde Kors skredkort og kameratredningskort _trykket.pdf

Kortene kan fra høst 2020 bestilles gjennom Røde Kors Butikken - https://rodekorsbutikken.no.

Spørsmål om skredkort kan rettes til ressursgruppe skred i Norges Røde Kors Hjelpekorps - rgskred@hjelpekorps.org