Samarbeidende redningsaktører

Fagressurser for redningsaktører som samarbeider med Røde Kors

Kurs for eksterne

IKAR

IKAR - den internasjonale fjellredningskommisjonen

Nasjonal veileder for redningstjeneste ved snøskredulykker. Se nettsiden til Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)

Skredkort 2020

Skredkortene kan skrives ut som «booklet» fra pdf-format, og tilpasset bruk som hefte (marg og tittel). Kortene har grunnstørrelse A5, men har høy lesbarhet i mindre formater.

Trykket utgave

For sesongen 2020 kan skredkortene bestilles ferdig trykket i A6-format med stålspiral, på ark som tåler vær og vind.

Info Røde Kors skredkort og kameratredningskort _trykket.pdf

Kortene kan fra høst 2020 bestilles gjennom Røde Kors Butikken - https://rodekorsbutikken.no.

Spørsmål om skredkort kan rettes til ressursgruppe skred i Norges Røde Kors Hjelpekorps - rgskred@hjelpekorps.org