Kvinne blir transportert på båre av hjelpemannskaper i Ukraina. Vis bildetekst
Krigen i Ukraina har ført til enorme humanitære behov, både i landet, men den ringvirkningene kjennes over hele verden. Foto: Yevgen Nosenko/ICRC

Verden har store utfordringer i 2023

2023 kommer med mer sult, flere flyktninger og flere mennesker i krise, og de humanitære behovene i verden vil sette nye rekorder, tror Røde Kors.

  – Dette året vil bli preget av store humanitære utfordringer. Verdensøkonomien ble hardt rammet under pandemien, samtidig som krig og klimakrisen fortsetter å skape store humanitære behov. Fattigdom øker, og stadig flere mennesker trenger hjelp fra humanitære organisasjoner. Dette er ingen oppløftende utvikling, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors i Norge.  

Om lag 339 millioner mennesker vil ha behov for humanitær hjelp, en økning på 25 prosent fra 2022, og det tilsvarer USAs befolkning.

Hjelpekostnadene vil øke kraftig, både fordi flere trenger hjelp og på grunn av prisstigning. FN ber om 500 milliarder kroner i 2023, hele 100 milliarder mer enn i 2022. Den internasjonale Røde Kors-komiteen anslår et hjelpebehov på 30 milliarder kroner til livreddende helsehjelp i krigsområder, en økning på fem milliarder kroner fra fjoråret.

Hjelpearbeidere deler ut nødhjelp i Afghanistan
Galopperende prisvekst gjør at mange ikke har råd til å kjøpe mat. Mange, som her i Afghanistan, er derfor avhengige av nødhjelp for å overleve. (Foto: Afghansk Røde Halvmåne)

Klarer ikke uttrydde fattigdom

Det globale målet om utrydding av fattigdom innen 2030 er ikke lenger oppnåelig, og antall fattige øker med titalls millioner hvert år. Hver tolvte person i verden – 685 millioner mennesker – lever nå i ekstrem fattigdom. Matmangelen i verden er forsterket av krigen i Ukraina, med økte matpriser, redusert tilgang på korn og økte kostnader på energi og gjødsel. 345 millioner mennesker vet ikke når de får neste måltid, og hungersnød truer i 49 land, blant annet som følge av den ekstreme tørken på Afrikas horn.   

– Krig og økonomiske nedgangstider skaper enorme utfordringer for helse og levekår flere steder i verden. Gjeldstyngede land har blitt nødt til å redusere i helsetjenester. Når prisen går opp, betyr det at stadig flere mennesker har for lite og for dårlig mat, og det blir mindre igjen til medisiner og legehjelp.

Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors

Tett på behovene

Røde Kors-bevegelsen er tett på verdens humanitære behov gjennom arbeidet som gjøres av 192 nasjonalforeninger og 15 millioner frivillige. I Aleppo i Syria forteller legen på Røde Kors´ barnesykehus at antallet underernærte barn har økt drastisk de siste årene. Etter mer enn et tiår med krig, er nå fattigdom hverdagen for de fleste syrere. For fire år siden behandlet sykehuset fem pasienter daglig. Nå forteller de om en stor pågang med opptil 50 pasienter på én dag. Også i Afghanistan kjemper befolkningen daglig en kamp for å overleve. Hele 28,8 millioner mennesker, eller to tredjedeler av befolkningen vil trenger humanitær hjelp i 2023. Dette er en økning på fire millioner mennesker siden 2022 og 10 millioner siden 2018.  

Røde Kors-arbeidere hjelper covid-pasienter med oksygen.
Pandemien fortsetter å ramme i mange land, som her i Myanmar, hvor Røde Kors fremdeles gjør en stor innsats. Foto: See Zin/Myanmar Røde Kors

– Fram til pandemien hadde verdens oppnåelse av utviklingsmål gått fremover i flere tiår, både innen fattigdomsbekjempelse og bedre helse, men pilen har dessverre snudd. Samtidig er det lyspunkter: Det er en sterk og internasjonal innsats for krigens ofre i Ukraina, også her hjemme blir flyktningene mottatt med enorm raushet. Utvikling og distribusjon av pandemivaksinen har skjedd raskere og mer effektivt enn noen gang før i historien. Og i møte med klimakrisen har verdens ledere blitt enige om en finansieringsordning for tap og skade som skal hjelpe de landene som opplever de verste klimautfordringene. Alt dette er eksempler på at vi mennesker er i stand til å løse utfordringer når vi bestemmer oss for det. Det må vi ta med oss videre i møte med utfordringene vi står foran, sier Bergh.  

 De viktigste utfordringene i 2023

De dystre humanitære utsiktene i 2023 vil bli drevet fram av ulike, men samtidig sammenhengende og overlappende årsaksforhold. Les mer om noen av de største utfordringene verden står overfor i 2023: