Ukraina Røde Kors

Krigen i Ukraina

Uavhengig av hvordan krigen i Ukraina utvikler seg i 2023, er de humanitære behovene og skadene allerede enorme.

Selv om kamphandlingene skulle ta slutt i morgen, vil det ta mange år å reparere det som er ødelagt. Mens krigen raser og rakett- og droneangrepene fortsetter, vil hjelpearbeidet fortsatt være svært krevende i store deler av landet. De humanitære behovene i de østligste delene av landet, der intense kamphandlinger pågår, er svært prekære og dette vil trolig fortsette i 2023.  

Enorme ødeleggelser

Ødeleggelsene omfatter hus, skoler, sykehus og infrastruktur, til jordbruksområder (udetonerte eksplosiver, miner), jobber, næringsliv, direkte helseskader av krigen og manglende helsehjelp for kronisk syke og behandling av traumer. Listen er lang og behovene større enn det ukrainere selv og det internasjonale samfunnet klarer å dekke. Skader på bygninger og annen infrastruktur er beregnet til nærmere 136 milliarder amerikanske dollar.  Anslag fra FN og andre organisasjoner viser at over 11 millioner mennesker i Ukraina vil trenge hjelp med mat og levebrød. 

Utdeling av nødhjelp i Ukraina.
Over 11 millioner mennesker i Ukraina vil trenge hjelp med mat, rent vann, helsetjenester, elektrisitet og andre livsnødvendigheter.

Over 14 millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine, hvorav 7,8 millioner til nabolandene Moldova, Romania, Ungarn, Slovakia, Polen, Belarus og Russland og andre europeiske land. 6,5 millioner er internt fordrevet i Ukraina. Disse menneskene lever i usikkerhet, ikke bare for hvordan det går med familier, venner og eget hjem, men også hvordan de skal leve sine liv i et fremmed land.

Snøen dekker eksplosiver

Med vinteren og snøen er det stor fare for at befolkningen i Ukraina rammes av miner og udetonerte eksplosiver. Is og snø gjør det vanskeligere å avdekke eksplosiver og uvissheten om hvor disse ligger gjør det livsfarlig å sanke ved for oppvarming. Selv før eskaleringen av konflikten 24. februar 2022 var Ukraina et av de fem landene i verden med flest landminer og udetonerte eksplosiver.

Les mer om andre utfordringene verden står overfor i 2023: