En kvinne får blodtrykket testet på en helsestasjon. Vis bildetekst
Mangel på helsepersonnel er en stor utfordring mange steder i verden. I Somaliland driver Røde Kros mobile helseklinikker for å sikre basishelsetjeneste også på steder langt fra de offentlige tilbudene. (Foto: Truls Brekke/Røde Kors)

Global helseutfordringer forsterkes

Verdens helsesituasjon bedrer seg ikke.

I tillegg til COVID-19, som nå har ført til at mer enn seks millioner mennesker så langt har mistet livet, så var det i 2022 apekopp- og kolerautbrudd samt økning i tilfeller med ebola. Disse sykdommene synliggjør de store skjevhetene i verden når det gjelder helsetilgang. Bare 2,3 prosent av de 13 milliarder koronavaksinene som var tilgjengelige globalt, ble satt i de mest sårbare og konfliktfylte landene.

Mangel på helsepersonnel

Da koronavaksiner skulle distribueres viste åpenbare svakheter seg; det var simpelthen ikke nok helsepersonell eller logistikk til å sette dem. Mangel på helsepersonell, tilgang til behandling som folk har råd til, diskriminering, kriser og konflikter var hindringene for at mange ikke fikk helsehjelp. Skjevfordelingen av vaksiner vil i 2023 fortsatt ta liv.

En jente vaksineres mot covid-19.
På et helsesenter i San Pedro Sula i Honduras får en jente sin andre dose koronavaksine. Covid-19 er en av de mest dødelige pandemiene i historien, og mange steder i verden fortsetter den å ta liv. (Foto: Truls Brekke/Røde Kors)

Pandemiens dødsfall stopper dessuten ikke med viruset. Flere enn 110 000 døde som følge av overbelastning av helsevesenet i 18 lavinntektsland under pandemien - ikke av koronaviruset, men som følge av manglende mat, medisiner, stengte helseklinikker og forsinkelse i barnevaksinasjon som en konsekvens av smitteverntiltak og nedstenging.

I 2021 var det 25 millioner nyfødte barn som ikke fikk vaksiner. Dette er den største reduksjonen på 30 år. Stans i vaksinasjonsprogrammene har bidratt til økning i sykdommer som meslinger og polio – som man med enkelhet kan beskyttes mot med et stikk i armen. I tillegg har testing, behandling og forebyggende aktiviteter mot andre infeksjonssykdommer og hiv også gått ned. Dette har langsiktige konsekvenser for menneskers helsetilstand, som vi vil merke i 2023.

Ulikheter forsterkes

Pandemien forsterket dessuten eksisterende ulikheter forbundet med alder, kjønn, funksjonsevne og andre faktorer. Omsorgstjenester, skole og sosiale tjenester ble innstilt eller sterkt redusert og kvinner og barn ble enda mer utsatt for vold, barneekteskap og barnearbeid. Færre kvinner og jenter enn menn og gutter har fått vaksiner – til tross for at førstnevnte gruppe har vært i førstelinjen under pandemien.

Også kjønnsbasert vold øker, og det gjør også antall jenter som slutter i skolen og kvinner som gjør ubetalt omsorgsarbeid hjemme. I 2023 forventes det at tilgangen til seksuell og reproduktive helsetjenester, herunder familieplanleggingstjenester vil være redusert som følge av pandemien. Dette bidrar til økt risiko for helsekomplikasjoner og skolefrafall.

Les mer om andre utfordringene verden står overfor i 2023: