Aktiviteter i Drammen

Dette kan du gjøre hos oss

Har du et barn i alderen 6-13 år som kunne tenke seg å bli en del av Barnas Røde Kors? BARK er et gratis fritidstilbud hvor målet er moro, mangfold og mestring.
Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Vi ønsker at ingen i Drammen skal være ensomme.
Fellesverket er et gratis aktivitetstilbud for ungdom i alderen 13-18 år. Dette er et ungdomshus hvor ungdom kan lære og mestre - støttet av trygge voksne.
Dette er et tilbud til flyktninger som har fått fast opphold i Norge. Hensikten med aktiviteten er å hjelpe flyktningene med å bli bedre kjent med landet de har fått opphold i.
Vi er et middels stort hjelpekorps og har frivillige som er utrykningsklare. Hjelpekorpset er i beredskap 24 timer i døgnet, og rykker ut på 30 minutter om noen skulle trenge oss.
Dette er et gratis leksehjelpstilbud for elever på barneskole, ungdomsskole og videregående nivå.
Dette er et gratis drop-in tilbud for alle som ønsker å øve på og snakke norsk.