Aalesund Røde Kors

Aalesund Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Keiser Wilhelmsgt. 68, 6003 ÅLESUND
Telefon
90267320
E-post
aalesund@rodekors.org

Leder for Hjelpekorpset Espen Skjegstad
E-post: espen.skjegstad@rodekors.org
Tlf: 91 51 67 76

Kontakt oss

Her finner du Aalesund Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter i Aalesund Røde Kors

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide

Norsktrening

Vitnestøtte

Røde Kors Ungdom

Nettverk etter soning