Aalesund Røde Kors

Aalesund Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Keiser Wilhelmsgt. 68, 6003 ÅLESUND
Telefon
90267320
E-post
aalesund@rodekors.org
Leder
Eileen Gjerde

I Aalesund Røde Kors har vi aktiviteter innen Barnas Røde Kors, Besøkstjeneste, Røde Kors Ungdom og Hjelpekorps. Mange av våre aktiviteter holdes på Fellesverket. Velkommen som deltaker eller frivillig i Aalesund Røde Kors!

Les om Aalesund Røde Kors

Støtt vårt arbeid!

Informasjon til nye frivillige

Aktiviteter i Aalesund Røde Kors

Barnas Røde Kors (BARK)

Leksehjelp

Fellesverket Dragen

Røde Kors Ungdom

Besøksvenn

Norsktrening

Habil

Flyktningguide

Nettverk etter soning

Vitnestøtte

Visitor i fengsel

Hjelpekorps

Multimix

Besøkstjenesten