Lillehammer Røde Kors

Lillehammer Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom ungdoms, omsorgs og rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Nordsetervn. 19, 2615 LILLEHAMMER
E-post
lillehammer.rk.leder@gmail.com
Leder
Lisbet Rustad
Nestleder
Halvard Sæther

 

Her finner du Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøkstjeneste

Røde Kors Ungdom

Norsktrening og leksehjelp

Vitnestøtte

Til Topps

Onsdagstreffen