Om Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors er ett av 19 distrikter i Røde Kors i Norge. Distriktskontoret ble grunnlagt i 1865. Siden da har Oslo Røde Kors jobbet for å være til stede for de som trenger det i hovedstaden.

På infosenteret blir du møtt av Røde Kors-frivillige og kan få informasjon om Røde Kors-aktiviteter og andre tilbud i byen.
Ved store hendelser som krever mye ressurser trenger Røde Kors støtte til sitt arbeid. Da starter vi innsamlingsaksjoner der du kan bidra på mange måter.
Valgkomitéens oppgave er å finne de beste kandidatene til Distriktsstyret og Kontrollkomitéen, og å fremme disse under Årsmøtet.
Casas Heddy er en ferieoase på Lanzarote for behandlingstrengende.
Mølleplassen er en spesialbarnehage som eies av Oslo Røde Kors. Dette er en barnehage for barn i førskolealder med store sammensatte lærevansker.