Førde Røde Kors

Førde Røde Kors driv humanitære aktivitetar innan sosial inkludering, migrasjon og redning. Vi tilbyr også førstehjelpskurs, sanitetsvakter og leiger ut Rødekorshytta.

Adresse
Langebruvegen 28, 4. etg., 6800 FØRDE
Telefon
57822666
E-post
post@forderodekors.no
Leder
Norvall Nøringset
Nestleder
Frode Gjerde

Åpningstider på kontoret:

Mandag-torsdag frå 10.00-13.00 (med atterhald om avvik enkelte dagar)

Fredag stengt

Telefon utanom kontortid: 907 80 188

 Årsmøte 2017

Kontakt oss

Rødekorshytta utleige

Her finn du oss på vår Facebook-side

Ressursgrupper i Førde Røde Kors

Hjelpekorps

Besøkstenesta

Flyktningguide

Internasjonal Kafe

Internasjonalt kor

Internasjonal handarbeidsgruppe

Vitnestøtte

Møteplassen

Sanitetsvakt teneste

Førstehjelpskurs

Nattevandring