Førde Røde Kors

Førde Røde Kors driv humanitære aktivitetar innan sosial inkludering, migrasjon og redning. Vi tilbyr også førstehjelpskurs, sanitetsvakter og leiger ut Rødekorshytta.

Adresse
6800 FØRDE
Telefon
57822666
E-post
post@forderodekors.no

Åpningstider på kontoret:

Mandag-torsdag frå 10.00-13.00 (med atterhald om avvik enkelte dagar)

Fredag stengt

Telefon utanom kontortid: 907 80 188

 Årsmøte 2017

Kontakt oss

Rødekorshytta utleige

Her finn du oss på vår Facebook-side

Ressursgrupper i Førde Røde Kors

Hjelpekorps

Besøkstenesta

Flyktningguide

Internasjonal Kafe

Internasjonalt kor

Internasjonal handarbeidsgruppe

Vitnestøtte

Møteplassen

Sanitetsvakt teneste

Førstehjelpskurs

Nattevandring

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x