IKEA

IKEA har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden september 2016. Samarbeidet har et fellesmål om å skape flere møteplasser for ungdom i hele landet.

IKEA støtter nasjonal utrulling av Aktivitetshus over hele landet. I tillegg til økonomisk støtte, bidrar IKEA også med kompetanse og kunnskap i utformingen av Aktivitetshusene. I 2017 vil de dessuten fokusere på rekruttering av frivillige.

Hos IKEA er vi overbevist om at et langsiktig arbeid er nøkkelen til endring. I tillegg mener vi at barn og unge er de viktigste menneskene i verden. Derfor har vi nå forpliktet oss til å hjelpe Røde Kors i å etablere aktivitetshus for ungdom over hele Norge.

Clare Rodgers, landssjef for IKEA Norge

 

Et nasjonalt nettverk av aktivitetshus

De neste årene skal Røde Kors etablere en rekke aktivitetshus i de større byene. Aktivitetshusene vil i første omgang etableres i Drammen, Bergen, Oslo, Ålesund, Porsgrunn, Tønsberg, Sandvika og Trondheim. Enkelte av husene vil starte opp allerede i høst, mens andre vil åpne over nyttår. Leksehjelp, arbeidstrening og Gatemegling er sentrale aktiviteter i huset i tillegg til et uorganisert «hang-out» og møteplass for ungdommen. Aktivitetshusene skal også gi rom for lokal tilpasning.

Fellesskap, nettverk, og kompetanse er viktige stikkord, og aktivitetshusene skal være et sted hvor unge kan få utvikle seg på egne premisser, med støtte fra trygge voksne. Aktivitetshusene skal være aktive, sosiale og hjemlige steder med en høy grad av lokalt eierskap. I tillegg skal de gi en aura av å være del av noe større – et nasjonalt nettverk av aktivitetshus.

Vi lever i et prestasjonssamfunn. Ungdom opplever mer press enn noen gang. Våre aktivitetshus gir ungdom et sted de ikke trenger å prestere – bare være. Slik kan flere ungdommer oppleve mestring, bli inkludert og sett.

Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors

Tidslinje

1. september 2016

Inngår samarbeid

IKEA inngår samarbeid med Røde Kors

23. oktober 2016

Syria på 25 kvadratmeter

IKEA satt opp en autentisk leilighet fra utbombede Syria på IKEA-varehuset på Slependen. Leiligheten ble satt opp i forbindelse med TV-aksjonen neste helg, og er basert på den virkelige leiligheten til en familie som bor utenfor Damaskus.